Natascha Lossie

06-47763590

leefjekracht@live.nl


kvk: 27329069

Lid: VIV en RBCZ


Als ik blijf denken

zoals ik altijd heb gedacht,

blijf ik geloven

zoals ik altijd heb geloofd.


Als ik blijf geloven

zoals ik altijd heb geloofd,

blijf ik doen

zoals ik altijd heb gedaan.


Als ik blijf doen

zoals ik altijd heb gedaan,

blijft mij overkomen,

wat mij altijd overkwam.


Leef je kracht praktijk 


VIV: Vereniging Integrale Vitaliteitkunde


De VIV, Vereniging Integrale Vitaliteitskunde, is sinds 1999 dé beroepsvereniging voor professionele therapeuten die holistische werkmethodieken gebruiken. Onder holistische geneeskunde/geneeswijzen verstaan wij een geïntegreerde aanpak, waarbij aandacht is voor zowel de fysieke, emotionele, mentale en spirituele kant van het leven. Wij hebben een brede groep van vitaliteitsprofessionals als leden. Behandelaars die werken volgens methodieken als natuurgeneeswijzen, psychosociale geestelijke begeleiding, lichaamsgerichte therapieën of homeopathie.
De VIV ziet het als haar taak de belangen van haar leden in alle aspecten te behartigen. Meer informatie


Klacht- en tuchtcommissie.
Heb je een klacht en komen wij er samen niet uit, dan kun je terecht bij beroepsvereniging VIV, Vereniging Integrale Vitaliteitskunde, waarbij ik ben aangesloten. Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) beschik ik ook over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.
De Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen behandelt klachten van cliënten tegen zorgaanbieders van complementaire behandelvormen. Deze wet geeft aan wat er moet gebeuren als een client een klacht heeft door de door mij geleverde zorg. Je kunt hier het klachtenformulier downloaden.


Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. Ik ben op de hoogte van Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.Als er signalen zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wordt er gehandeld conform de stappen van de meldcode huiselijk geweld. De volgende stappen worden hierbij gevolgd:

    1. De signalen worden in kaart gebracht;
    2. Overleg met een collega-therapeut over het vermoeden van huiselijk geweld;
    3. Gesprek met client;
    4. Wegen van huiselijk geweld / kindermishandeling, raadplegen Veilig Thuis;
    5. Besluit melding, dan wel in gesprek met cliënt m.b.t. inschakelen specialistische hulp.